Ľudia kedysi žili oveľa bližšie k odpadu ako my dnes. Silné arómy a pachy boli súčasťou ich každodenného života. Najdramatickejšia zmena v tvorbe odpadu prišla až s priemyselnou revolúciou – začali sa používať nové materiály, pribúdal balený tovar aj jednorazové výrobky, ktoré sa stali obrovskou envirozáťažou a problémom. Od tohto bodu výroba na masovej báze rástla. Sandra Sviteková z Dejepis Inak nám porozprávala o tom, ako to bolo s odpadom v minulosti, kedy si ľudia začali uvedomovať problém s odpadmi, aj ako tento problém riešili.