Na Slovensku pitnou vodou nešetríme a využívame ju aj tam, kde by sme mohli využiť zrážkovú vody, napríklad pri umývaní či splachovaní. Zrážkovú vodu, naopak, považujeme za vodu odpadovú a púšťame ju do kanalizácie. S ekologičkou a enviroaktivistkou Martinou Paulíkovou z WWF Slovensko sme sa porozprávali nielen o stave vodných tokov na Slovensku, ale aj o ochrane riek a o jej osobnom boji za záchranu údolia rieky Slatina, za ktorý získala ocenenie Biela vrana.