Na Slovensku jeden človek ročne vyhodí 11  kíl textilného odpadu. Recyklačných kapacít máme vybudovaných na úrovni 10 – 12 tisíc ton.  Množstvo textilného odpadu, ktorý  predstavuje vážny celosvetový problém, každým rokom narastá. Riešením je zavedenie triedeného zberu pre textil, ktorý by sa mal spustiť v roku 2025. S Miroslavom Futrikaničom zo spoločnosti SK-TEX sme sa rozprávali o tom, aký textil vieme recyklovať a tiež o tom, na čo všetko sa dá nepotrebný textil použiť.