Čo práve teraz cítim ?

Čo práve teraz cítim ?

Toto cvičenie Vám môže pomôcť dostať sa do kontaktu s Vašimi emóciami a počuť to, čo sa Vám snažia povedať. Môžte ho využiť počas vyrovnávania sa so složitou situáciou, alebo si môžte na takúto situáciu či okolnosti spomenúť a použiť ich ako východisko pre toto cvičenie.