Iné emócie

Iné emócie

Tento diel vám povie viac o emóciách žiarlivosti, nenávisti, závisti, beznádeje, pripútania a lásky.