Toto cvičenie vám pomôže uvedomiť si, ako sa správate k sebe samému, ako vás to ovplyvňuje, a možno dokonca aj pri tom, začať so sebou nadväzovať lepší vzťah.