V tomto cvičení si môžete lepšie uvedomiť, ako si zabraňujete mať alebo prejaviť dôležité emócie. Môže vám tiež pomôcť, aby ste si uvedomili, aké negatívne dôsledky to pre vás má a čo musíte urobiť inak.