Dnešným hosťom FIITCAST je FIIT STU poradca dekana pre strategické projekty a rozvoj doc. Michal Ries. Budeme sa rozprávať o tom čo ho na informatike najviac fascinuje a aká bola jeho cesta z TU Wien na FIITku. Michal nám priblížil riadenie výskumu, aspekty excelentnosti slovenskej aplikovanej
vedy a zároveň aj o prepojení vedy a výskumu s priemyslom
a inováciami.