V najnovšom FIITCASTE bol hosťom Jaroslav Strhársky, ktorý na FIITke prednáša a učí manažment testovania softvéru.
Začínal ako vyštudovaný učiteľ matematiky a fyziky a neskôr začal pôsobiť v oblasti IT, v ktorej má naozaj bohaté skúsenosti.
Počas svojho pracovného života sa stretol s veľkým množstvom výziev, zážitkov, čo mu prinieslo mnoho zaujímavých skúseností, ktoré sa dajú dosiahnuť iba absolvovaním určitého reťazca aplikácie teoretických poznatkov do praxe, ako sám spomína.
Spomenie aj dôležitosť testingu, jeho opodstatnenie a aj jeho kariérne možnosti v IT.
Jaroslav sa tiež vyjadril k vzostupu umelej inteligencie a aj o jej rizikách či prepojení s testovaním ako takým, čo sa vyvrbilo k naozaj zaujímavej diskusii.