O aktuálnom dianí vo svete filmu hovorí Tomáš Bartoněk s Petrom Konečným.