V novej časti sa Tomáš Bartoněk pýtal Petra Konečného na dramaturgiu a najzaujímavejšie programové body Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany, ktorého 18. ročník sa uskutoční od 12. do 19. septembra. Svetové aj slovenské premiéry, dve súťažné sekcie, množstvo nesúťažných, filmárske delegácie a masterclassy, ale aj živé vysielanie Rádia Devín z tohto festivalu – o tom všetkom sa dozviete viac v novej časti Filmového štúdia.