V nasledovnej sérii video rozhovorov sme preberali tieto zaujímavé témy:
– Prečo sila metabolizmu určuje predpoklady na silu osobnosti. – Prečo skončilo obdobie všeobecných a nič nehovoriacich rád tradičných guru expertov. – Ako by mala vyzerať mentálna mapa poznatkov každého človeka, ktorý chce prevziať zodpovednosť za svoje zdravie i svojej rodiny do vlastných rúk. – Prečo je dôležitejšie byť veľmi dobrý vo veľa životných oblastiach, ako byť perfektný iba v jednej. – Prečo to nie je o tom, aké máme svaly ale o tom, čo s nimi dokážeme urobiť. – Ako pohybová komplexnosť súvisí s plasticitou mozgu a našou pozíciou v potravinovom reťazci. – Ako dnešné moderné spôsoby cvičenia degenerujú naše zdravie. – Prečo v médiách nachádzame vzorové osobnosti, ktoré robia perfektne to, čo by sa robiť vôbec nemalo a prečo ich nemáme nasledovať. – Prečo deti tak radi hrajú počítačové hry a v čom nás tieto hry môžu inšpirovať.