itunes pic
V nasledovnej sérii video rozhovorov sme preberali tieto zaujímavé témy:
– Prečo sila metabolizmu určuje predpoklady na silu osobnosti.
– Prečo skončilo obdobie všeobecných a nič nehovoriacich rád tradičných guru expertov.
– Ako by mala vyzerať mentálna mapa poznatkov každého človeka, ktorý chce prevziať zodpovednosť za svoje zdravie i svojej rodiny do vlastných rúk.
– Prečo je dôležitejšie byť veľmi dobrý vo veľa životných oblastiach, ako byť perfektný iba v jednej.
– Prečo to nie je o tom, aké máme svaly ale o tom, čo s nimi dokážeme urobiť.
– Ako pohybová komplexnosť súvisí s plasticitou mozgu a našou pozíciou v potravinovom reťazci.
– Ako dnešné moderné spôsoby cvičenia degenerujú naše zdravie.
– Prečo v médiách nachádzame vzorové osobnosti, ktoré robia perfektne to, čo by sa robiť vôbec nemalo a prečo ich nemáme nasledovať.
– Prečo deti tak radi hrajú počítačové hry a v čom nás tieto hry môžu inšpirovať.