Zaujíma Vás pracovný život na Slovensku? Podcast Getbid On Air ponúka témy, ktoré sa týkajú pracovného trhu. Moderátorky Tonka a Nika sa s Vami podelia nielen o aktuálnu situáciu, nové trendy v zamestnaní ale aj o rozhovory so zamestnávateľmi. Dozviete sa o férovom ohodnotení, nových príležitostiach a o tom, ako nájsť vhodné pracovné uplatnenie.

Epizódy

episode thumbnail

Ako horieť a nevyhorieť

Ako horieť a nevyhorieť? V našom prvom podcaste sa Tonka a Nika rozprávali čo všetko ovplyvňuje motiváciu ľudí v práci…

Ako horieť a nevyhorieť? V našom prvom podcaste sa Tonka a Nika rozprávali čo všetko ovplyvňuje motiváciu ľudí v práci…