Na pohraničí dnešného Poľska, Litvy a Bieloruska sídli síce nepočetná, ale kultúrne výrazne vyhranená menšina Tatárov, zvaných Lipkovia. Príslušníci tohto etnika sa hlásia k sunnitskému islamu, čo je v danej geografickej polohe absolútne nezvyčajné, no pre miestnych úplne normálne. Lipkovia (podľa tatárskeho názvu Litvy – Lipka) tu žili stáročia a postupne sa usádzali, nikdy však úplne nesplynuli so svojím okolím. Ich divoká krv a typická lojalita spôsobila, že Lipkovia prelievali krv za svoju novonadobudnutú domovinu v rôznych vojenských konfliktoch takmer až do súčasnosti. Ako sa sem enkláva tohto pôvodne stepného kočovníckeho elementu dostala a aký mala vplyv na stredovekú a včasnonovovekú históriu regiónu strednej a východnej Európy?

 

Autor textu: Michal Holeščák

Nahovorila: Viktória Rigová

Technická a odborná spolupráca: Vladimír Koppan

Technická spolupráca: Peter Mézeš

Editor: Branislav Kovár

 

Zvučka:

Red Baron’s Theme by Alexander Nakarada (www.serpentsoundstudios.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License

Prechody:

Mozart – Requiem in D minor

Hudba:

Tatar Folk Music – Cicha & Pałyga – Tatarska / Tatar Album

Podcast je dostupný aj na iTunes, Spotify, Google Podcast a PodBean.