Koncom decembra slávime vianočné sviatky v podobe, akú im určil historický vývoj a kultúrna tradícia kresťanstva. Nie je tajomstvom, že oslavy narodenia Ježiša Krista do výraznej miery splynuli so staršími predkresťanskými slávnosťami zimného slnovratu. Menej známe sú však archaické folklórne vzory, ktoré majú pôvod až v temných storočiach včasného stredoveku. Pritom ide o vzory výrazne ovplyvňujúce dnes už sprofanované postavy Santa Clausa a Mikuláša. S tým rozdielom, že prívetivý starší pán bol spočiatku krutým božstvom alebo rohatou démonickou bytosťou, deti skôr desil a unášal, než obdarúval, a namiesto sobov jazdil na capovi.

 

Autor textu: Matej Harvát

Nahovorila: Viktória Rigová

Technická a odborná spolupráca: Vladimír Koppan

Technická spolupráca: Peter Mézeš

Editor: Branislav Kovár

 

Zvučka:

Red Baron’s Theme by Alexander Nakarada (www.serpentsoundstudios.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License

Prechody:

Mozart – Requiem in D minor

Hudba:

Tatar Folk Music – Cicha & Pałyga – Tatarska / Tatar Album

Podcast je dostupný aj na iTunes, Spotify, Google Podcast a PodBean.