Starostlivosti o životné prostredie zasvätil celý život. Za svoje aktivity získal viaceré ocenenia, napríklad Cenu ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky. Je tiež spolunositeľom Nobelovej ceny mieru za činnosť v Medzivládnom paneli pre zmenu klímy. S profesoron Jánom Szolgaym sa zhovára Richard Šümeghy.