Bol vedúcim skautského oddielu, aj debatným koučom – možno tam kdesi sa začal jeho záujem o vzdelávanie. Ako jeden z mála Slovákov vyštudoval prestížny Harvard. Zvedavosť ho už ako tínedžera priviedla na internátnu školu v Anglicku, odkiaľ ho záujem o matematiku posunul k štúdiu aplikovanej matematiky na Harvard College a neskôr aj k právu na Harvard Law School. Dnes je Matej Sapák riaditeľom školy a snaží sa motivovať k vzdelávaniu deti a študentov. Zhováral sa s ním Richard Šümeghy.