Prinášame vám pravidelnú mesačnú dávku informácií z mesta Rajec:

  • Mesto bude revitalizovať dva vnútrobloky sídlisk, na ktoré sa podarilo získať prostriedky z eurofondov
  • Po šiestich mesiacoch prevádzky využilo služby Klientskeho centra v Rajci už 6-tisíc občanov
  • Ak nechcete v Klientskom centre Rajec zbytočne čakať v rade na vybavenie pasu či overenie podpisu, ale vedieť v akom ste poradí, môžete si to zistiť pomocou novej služby vo svojom mobile
  • Práce na rajeckej športovej hale sú už dokončené. Kedy bude v prevádzke?
  • Ďalší športový prvok pribudne na Námestí SNP, bude to stôl na teqball
  • Zrušenie pandemických opatrení konečne rozviazalo ruky organizátorom kultúrnych a športových podujatí. V Rajci sa pri ich plánovanízamerali hlavne na možnosti, ako prezentovať a udržiavať tradície a zvyky
  • Uvoľnené pandemické opatrenia mali u niektorých občanov za následok nadmerné požívanie alkoholických nápojov, a s tým spojené narušovanie verejného poriadku
  • Vo februári sa Materská škola Mudrochova zapojila do projektu Tvorivý pedagóg, ktorý zahŕňa podnety a nápady pedagógov z celého Slovenska na vzdelávanie a aktivity pre deti
  • Po dvoch sezónach prerušovaných pandémiou čaká FK Rajec, dúfajme, kompletný futbalový rok