Prinášame vám pravidelnú mesačnú dávku informácií z mesta Rajec:

  • Sociálny podnik Technické služby mesta Rajec má od mája nového konateľa
  • V apríli sa začali práce na rekonštrukcii mestského úradu, zatiaľ prebiehajú podľa plánu
  • Na konci februára ukončila v poliklinike fungovanie chirurgická ambulancia.Vedenie mesta to vníma ako jeden z najakútnejších problémov. Spoločne s bývalým chirurgom MUDr. Křížom a majiteľom ortopedickej ambulancie MUDr. Knapcom hľadajú možnosti a riešenia, ako ambulanciu čím skôr obsadiť
  • Oddelenie kultúry a športu pokračuje vo svojich víziách upevňovania tradícií v Rajci, preto bolo jasnou voľbou aj stavanie mája
  • Mestská knižnica v Rajci, ktorá je komunitným a vzdelávacím priestorom pre verejnosť, opäť pripravila dvanásť podujatí pri príležitosti marcového Mesiaca kníh
  • Mestské múzeum v Rajci má 30 rokov
  • iačka štvrtého ročníka Základnej umeleckej školy v Rajci Kvetoslava Macková dosiahla mimoriadny úspech na 7. ročníku Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka, ktorú organizovalo Konzervatórium Žilina
  • V okresnom kole Biologickej olympiády v odbore zoológia sa darilo žiakovi 9. A triedy Katolíckej spojenej školy v Rajci Petrovi Martinkovičovi, ktorý získal prvé miesto
  • Do prác v rámci Dňa Zeme sa opäť zapojili aj zamestnanci mesta Rajec. Tradične čistili pred hlavnou sezónou náučný chodník Okolím Rajeckého hradu
  • Po viac ako dvojročnej prestávke sa v sobotu 2. apríla uskutočnil jubilejný 15. ročník podujatia Šachový kráľ mesta Rajec