Prinášame vám pravidelnú mesačnú dávku informácií z mesta Rajec:

  • Ako každý rok, aj tento vzniklo na cestách počas zimnej údržby množstvo výtlkov. Na komunikáciách, ktoré spravuje mesto Rajec, už opravy zrealizovali
  • Strategický dokument – koncepcia dopravy v našom meste, ktorý sa pripravuje, bude riešiť najmä najväčší problém, ktorý v súvislosti s dopravou máme, a to je parkovanie
  • Rajec má viac ako 56-tisíc metrov štvorcových zelených verejných plôch a v týchto dňoch sa začalo s ich letnou údržbou. Prvé kosenie bolo zvládnuté bez problémov, najprv sídliská, detské ihriská, plochy pri hlavnej ceste či Turbína, posledné sa kosili cintorín a okrajové časti
  • V sociálnom podniku Technické služby mesta Rajec (TSMR) nastala od 1. mája 2022 zmena na poste konateľa, ktorým sa stal Gustáv Mucha. Jeho hlavným cieľom je viesť podnik tak, aby bol sebestačný a konkurencieschopný
  • Naplno sa rozbehli aj práce na rekonštrukcii mestského úradu.V čase uzávierky tohto podcastu už je osadená veľká časť radiátorov, vymenená časť okien, zateplený strop suterénu, pracuje sa na vybudovaní kotolne a rozvodov tepla. Cieľom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti budovy
  • V apríli vykonala zmluvná audítorka audit mesta za predchádzajúci rok. Overovala ročnú účtovnú závierku, záverečný účet vrátane individuálnych účtovných závierok rozpočtových organizácií a predložila kladné stanovisko nezávislého audítora. Výsledkom rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov, je prebytok v celkovej výške viac ako 474-tisíc eur.
  • Populárne preteky na horských bicykloch v Rajeckej doline Medvedí okruh začnú v sobotu 18. júna písať svoju druhú štvrťstoročnicu
  • Pri Pamätníku oslobodenia na Námestí SNP sa konalo 28. apríla spomienkové stretnutie obyvateľov mesta pri príležitosti pamiatky oslobodenia Rajca a okolitých obcí v Rajeckej kotline
  • V sobotu 14. mája zorganizovala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Žilina obvod – Rajec rybárske preteky Rajecký dúhak pre deti a dospelých v love pstruha dúhového na vodnej nádrži Košiare Rajec