Prinášame vám pravidelnú mesačnú dávku informácií z mesta Rajec:

  • Stavebné práce na športovej hale už skončili, ale samotná kolaudácia si vyžaduje trochu viac času ako bežné stavby. Navyše je potrebné ešte zrealizovať práce potrebné k presunu zastávky a zriadeniu parkoviska. Tieto sa predĺžili z dôvodu nestabilnej situácie na stavebnom trhu
  • Realizácii parkoviska bude predchádzať presun autobusovej zastávky v smere do Žiliny ku športovej hale, na pôvodné miesto
  • Na jar sa začali práce na multifunkčnom ihrisku pri Základnej škole na Lipovej ulici. V súčasnosti sú prerušené, pretože tak ako pri každej stavebnej zákazke v súčasnosti, ani túto zhotoviteľ nevie zrealizovať za pôvodne dohodnutú cenu
  • Mesto Rajec získalo ocenenie – Najlepšia inovácia v kraji za projekt oživenia mestského pivovaru. V Žiline sa prednedávnom uskutočnil 14. ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2022. Mesto Rajec bolo nominované s projektom Mestského pivovaru – oživenia tradície varenia mestského piva v Rajci zo 16. storočia a budovania značky
  • 21. júna 2022 sa poslanci zišli na plánovanom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci
  • V júni tohto roku sa na pozvanie starostu partnerského mesta Krnov Tomáša Hradila zúčastnil primátor Rajca Milan Lipka a náčelník MsP Rajec Adrian Begáň Medzinárodnej konferencie prevencie kriminality, organizovanej partnerským mestom Krnov a Ministerstvom vnútra Českej republiky
  • V spolupráci mesta Rajec a Združenia obcí Rajecká dolina sa od roku 2006 separuje komunálny odpad aj v našom meste. Niektorí obyvatelia triedia odpad od prvých dní, iní stále nevedia, ako majú triediť a do ktorej nádoby patrí konkrétny druh odpadu
  • Delegácia členov ZO SZPB sa 28. mája zúčastnila na pietnej spomienkovej udalosti v Rajeckých Tepliciach časť Poluvsie pri príležitosti 80. výročia akcie Anthropoid
  • Rajecké mažoretky Kordovánky priniesli z Majstrovstiev Európy v Chorvátsku niekoľko cenných kovov