• Rekonštrukcia mestského úradu pokračuje. Samotné práce napredujú aj napriek nepriaznivej situácii na stavebnom trhu bez akéhokoľvek omeškania
  • výstavba multifunkčného ihriska je v dôsledku nepredvídateľného navýšenia rozpočtu už niekoľko mesiacov prerušená. Predstavitelia mesta však vyjadrili nádej, že v čase vydania tohto čísla mesačníka Rajčan už budú práce pokračovať
  • Na námestí pribudol samoobslužný stojan na bicykle. Je určený na opravu akéhokoľvek bicykla, kolobežky či detského kočíka. Je na ňom možné opraviť defekt, podoťahovať skrutky a pod.
  • V súčasnosti riešia obce a mestá energetické problémy, ktoré súvisia hlavne s vojnou na Ukrajine. Bohužiaľ, bez nijakej pomoci vlády mestám a obciam sú nútení hľadať riešenia, ako situáciu zvládnuť bez toho, aby mala fatálne následky. „Ja konkrétne vidím možnosť, ako aspoň sčasti zmierniť následky skokového nárastu cien energií v osadení fotovoltiky na mestské budovy. Prioritne na tie, kde je spotreba elektrickej energie najvyššia
  • V uliciach mesta sa každodenne stretávame s množstvom spoluobčanov, ktorí sa prechádzajú so svojimi psami. Mnohí z nich sú zodpovední a ohľaduplní, okamžite odstraňujú výkaly, aby nedošlo k znečisteniu verejného priestranstva. Nájdu sa však aj takí, ktorí nedbajú o čistotu a hygienu v uliciach mesta a výkaly ich psích miláčikov nechávajú bez povšimnutia
  • Kultúrne leto je úspešne za nami, môžeme sa tešiť na jeseň. Oddelenie kultúry a športu pre vás toto leto pripravilo naozaj bohatý kultúrny program, v ktorom si určite každý našiel niečo pre seba. Teraz sa pozrime na to, čo nás čaká najbližšie mesiace
  • Tento rok sa členky Klubu paličkovanej čipky zúčastnili medzinárodného festivalu v Krakovanoch. V rámci tejto akcie sa vždy organizuje súťaž, tento rok pod názvom Spomienka na Víťazoslava Mišíka. Svoje práce poslali Jarmila Jantoščiaková, Božena Kasmanová, Magda Tyrolová a Alena Vítková
  • Rajecký maratón a rajecký jarmok – to je veľký deň pre naše mesto a nepochybne naše druhé Vianoce. Túto vetu sa opäť podarilo naplniť aj počas tohtoročnej druhej augustovej soboty
  • Sofia Pauková z Tenisového klubu Rajec cez letné prázdniny intenzívne trénovala a zároveň sa zúčastňovala domácich a zahraničných turnajov. Prvý úspech sa dostavil v júli na turnaji v Rakúsku na Tennis Europe v kategórii U14. Spolu s Lujzou Zimenovou zo Žiliny to dievčatá dotiahli vo štvorhre až do finále, v ktorom nechýbalo veľa k turnajovému víťazstvu