• pred časom sme informovali o zámere rekonštruovať polikliniku. Ako sme sa v tomto zámere posunuli?
  • Mesto Rajec získalo dotáciu 50-tisíc eur na inkluzívne detské ihrisko. Je to ihrisko s prvkami, vďaka ktorým môžu plnohodnotný čas so svojimi rovesníkmi tráviť aj deti s hendikepom.
  • V septembri otvorila svoje brány rajecká mestská krytá tržnica. Postupne už je záujem o dlhodobý nájom zo strany predajcov.
  • Koncom septembra bolo demontované lešenie aj na kostolnej veži a ukázala svoju finálnu podobu. Je dobre, že mesto môže každoročne prispieť farnosti v rámci svojho dotačného systému, aj keď nie sumou, akú by si dominanta mesta zaslúžila, ale v rámci finančných možností.
  • Klientske centrum Rajec má za sebou prvý rok prevádzky. Za tento čas prešlo skúšobným obdobím, koronou, rekonštrukciou úradu či inými výzvami. Vybavilo už viac ako 14-tisíc klientov.
  • S cieľom zvýšiť efektívnosť kamerového systému sa primátor mesta Milan Lipka a náčelník mestskej polície Adrian Begáň zúčastnili v septembri medzinárodného sympózia Security Bratislava.
  • Mestské múzeum v Rajci bolo v pandemickom období odstavené od odbornej činnosti, ktorá absentovala po všetkých líniách. V súčasnosti je potrebné vyvinúť aktivity na získanie grantov potrebných na komplexnú rekonštrukciu múzea. 
  • Počas úvodného mesiaca nového školského roka čakalo na žiakov a pedagógov Gymnázia v Rajci viacero atraktívnych podujatí.
  • Sofia Pauková absolvovala v rámci „domáceho turné“ na medzinárodnom juniorskom okruhu Tennis Europe Junior Tour na záver prázdnin turnaje Banská Bystrica Cup U14 a Pepas Cup U14 v Slovenskej Ľupči. V kvalitnom obsadení, prevažne so slovenskou účasťou, vybojovala na prvom menovanom podujatí výborný výsledok, postup do semifinále a zároveň tretie miesto vo dvojhre.