Bezobalové nakupovanie presahuje hranice bežného nákupu. Ide o koncept, vďaka ktorému máme v rukách možnosť pomáhať životnému prostrediu, podporovať lokálnych výrobcov, žiť zdravo a udržateľne. Zuzana Cseriová, ako jedna zo zakladateľov konceptu „u Vážky“ našla spôsob akým dokáže na zákazníkov preniesť vlastné „startupovské“ nadšenie a prinášať im zážitok.