Nebo nad Štiavnicou je príkladom toho, ako sa s budovami, v tomto prípade rekreačnými domčekmi, dá narábať ekologicky, s prihliadnutím na elimináciu uhlíkovej stopy. Predstavujeme vám ubytovanie, ktoré podčiarkuje princípy udržateľnosti, kde príroda nepodlieha človeku ale človek žije v súlade s prírodou.