Zmenený dátum narodenia a neustále klamstvo o veku. Vymyslené symptómy rôznych chorôb, predstieraná invalidita, zavedená kŕmna hadička, cez ktorú sa choré telo dopuje liekmi. Vytrhané predné zuby, aby sa čo najviac podporil obraz mentálne zaostalého dieťaťa, psychická šikana a fyzické tresty. V tejto realite prežila viac ako 20 rokov svojho života Gypsy Rose Blanchardová, ktorá sa stala obeťou svojej vlastnej matky. Despotická Dee Dee Blanchardová odmietla nechať dcéru dospieť. Kontrolovala jej život na každej mysliteľnej úrovni. Neustála manipulácia a predstieranie chorôb jej dávali pocit dôležitosti. Obraz matky, ktorá sa celkom sama stará o ťažko chorú dcéru, zas na verejnosti vyvolával súcit, ktorý plnil domáci rozpočet. Až kým sa Gypsy Rose nerozhodla nad svojim životom prevziať kontrolu a predstieranú idylku navždy ukončiť jediným možným riešením – vraždou.

CREDITS – Námet a dramaturgia: Diana Kacarová | Hlas: Martin Kaprálik | Psychologička: Sylvia Dančiaková | Zvuková produkcia: Miroslav Baričič | Podcast produkcia: Simona Mičová

*Nasledujúci príbeh vychádza z verejne dostupných informácií a oficiálnych zdrojov, ktoré sú spracované do beletrizovanej podoby a preto okrem faktických informácií obsahuje aj tvorivé prvky dotvárajúce celkový príbeh.