Je august, rok 1939. V Rakúsku a v Sudetách sa pomaly rozpína vlna takzvaného „nového poriadku“. Jeho hlavným cieľom je dosiahnutie čistého národa, čistej rasy. Táto historická ohavnosť je dnes známa ako Program T4, ktorý bol súčasťou nacistického režimu počas druhej svetovej vojny v Nemecku. Jeho cieľom bolo masové zabíjanie ľudí s fyzickými a mentálnymi postihnutiami, ktorých nacisti považovali za „nežiaducich“. Program T4 bol implementovaný pod vedením SS a gestapa a viedol k smrti státisícov ľudí, vrátane detí. T4 je tiež známy tým, že bol prvým systematickým programom hromadného vraždenia počas holokaustu, ktorý potom poslúžil ako model pre neskoršie vyhladzovacie tábory ako Auschwitz-Birkenau a ďalšie. Takéto neľudské zverstvá sa odohrávali aj v Hadamare, v ktorej bola zavraždená aj hlavná protagonistka nášho príbehu – Emília. Jej rodina ju nedokázala zachrániť a zo strachu o budúcnosť ďalších generácií sa rozhodla mlčať. Pravdu o tragickom konci jej života na svetlo priniesol až jej pravnuk Ben.

CREDITS – Námet a dramaturgia: Diana Kacarová | Hlas: Martin Kaprálik | Psychologička: Sylvia Dančiaková | Zvuková produkcia: Miroslav Baričič | Podcast produkcia: Simona Mičová

*Nasledujúci príbeh je literárnym spracovaním podľa skutočných udalostí. Mená a priezviská niektorých aktérov boli zmenené.