Svet nevidíme taký, aký je, ale taký, akí sme my. Rovnako to platí o našich myšlienkach a spomienkach.