#4 Mužská pasivita

#4 Mužská pasivita

Muž by sa mal vo svojom živote vyhýbať trom veciam: naivite, znecitliveniu a pasivite. A práve pasivita je témou tohto podcastu.