Kobrí efekt

Kobrí efekt

Čo sa môže stať, ak sa meraný parameter stane cieľom.