Pokiaľ sa firma snaží zefektívniť vlastné procesy, často siahne po metóde LEAN managementu. Bohužiaľ, tento dobrý úmysel býva často cestou do pekla. Pokúsime sa spolu odhaliť dôvody a odstrániť príčiny neúspechu.

Prvý diel je venovaný počiatočnej fáze, ktorou si prešlo veľa spoločností. Často však nedokážu prekročiť svôj tieň a zostávajú „zaseknuté“ v bludnom kruhu.