Literárny vedec a publicista Radoslav Passia v rozhovore s moderátorkou Andreou Makýšovou Volárovou glosuje uplynulý rok v domácej i svetovej literatúre.