Prvý festival literárneho prekladu na Slovensku, ohliadnutie sa za českými literárnymi cenami Magnesia Litera 2023 a historický kontext prejavu Milana Kunderu na zjazde spisovateľov v roku 1967, v ktorom zazneli aj tieto slová:„Každý, kto svojou bigotnosťou, vandalizmom, nekultúrnosťou, neslobodomyseľnosťou podráža nohy nastupujúcemu kultúrnemu vývoju, podráža nohy samotnému bytiu tohto národa“ – to všetko sú témy literárneho štúdia s Radoslavom Passiom, v ktorom sa tiež dozviete, ktorej súčasnej slovenskej autorke vyjde kniha v arabskom jazyku v Egypte: