V Literárnom štúdiu sme spomínali na profesora Milana Hamadu aj prostredníctvom rozhovoru s ním z roku 2013. Andreu Makýšovú Volárovú zaujímalo, či sa literárni vedci neboja zahltenia knihami od umelej inteligencie. A dozviete sa, či má existencia slovenského centra PEN vôbec zmysel.