V štyroch krokoch si povieme, ako sa správne pozerať na tvorbu kreatívnej kampane. Zároveň si to aj prakticky načrtneme na jednom brande, aby ste rýchlejšie a krok po kroku pochopili, čo všetko sa ukrýva za kreatívnou kampaňou. Aby však kampaň bola úspešná, musí spĺňať niekoľko parametrov a naozaj nestačí, ak bude kreatívna.

Podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk a moderuje ho Andrea Liszkai

[00:00:02.130] - Andrea Liszkai
Marketingová päťminútovka, jediná päťminútovka, v ktorej sa vedomosti netestujú, ale získavajú. Vitajte pri ďalšej časti Marketingovej päťminútovky, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Dnešná časť sa bude venovať téme, ktorá je môjmu srdcu veľmi blízka: Ako vytvoriť kreatívnu kampaň? Základom kreatívnej kampane je myšlienka, ale ako však nájsť takú dokonalú ideu, ktorá zaujme a ktorá ľuďom odpáli dekel? Myšlienkou kampane je v podstate zastrašujúce posolstvo, ktoré podporuje všetky prvky kampane a musí zarezonovať u cieľovej skupiny. Idea však musí byť prepojená s cieľmi kampane, pretože zbytočne budete vytvárať kreatívnu kampaň, ktorá vôbec nesúvisí s tým, čo chcete dosiahnuť.  
[00:00:54.250] - Andrea Liszkai
Idea musí zabezpečiť maximálny dosah. Je veľmi podstatné, aby idea nebola naviazaná len na jeden nosič, ale mala by fungovať naprieč všetkými médiami. Nájsť tú správnu myšlienku vôbec nie je jednoduché. Dnes si povieme niekoľko bodov, na základe ktorých, pevne verím, že sa vám to bude dariť. Aby ste lepšie pochopili, ako myšlienka vzniká a ako myšlienku nájsť, rozhodla som sa vám to povedať na príklade raňajkových sušienok belVita.  
[00:01:21.310] - Andrea Liszkai
Prečo tento príklad? Je veľmi dôležité, aby ste pochopili, ako pristupovať k tvorbe ideí, keď je pretlak značiek s rovnakým produktom ako máte vy. A keď vstupovala značka belVita na americký trh, tak tých amerických sušienok tam naozaj bolo veľa. Začíname, bod číslo 1, a zároveň najdôležitejší bod: jasne si zadefinuje, čo chcete dosiahnuť a kto je vaša cieľová skupina. belVita si zadefinovala, že chce viac ako iba predstaviť svoj produkt. Chcela spôsobiť revolúciu medzi raňajkovými sušienkami a svoje publikum si zadefinovala ako ranných optimistov, čiže skupinu ľudí, ktorí boli pozitívni, ambiciózni, ale zároveň neustále zaneprázdnení veľmi hektickým životným štýlom.  
[00:02:07.210] - Andrea Liszkai
Bod číslo 2: zadefinujte si, aký problém chcete svojou kampaňou a svojím produktom vyriešiť. belVita na základe prieskumu zistila, že každý rok sa minula približne, teraz sa podržte, miliarda dolárov na propagáciu výhod raňajkových jedál, a preto boli spotrebitelia bombardovaní z každej strany podobnými správami. Zatiaľčo väčšina značiek hovorila o ranách ako o probléme. Výskum spoločnosti belVita odhalil, že spotrebitelia považovali raňajky za veľmi dôležité pretože chceli ráno dosiahnuť väčší cieľ.  
[00:02:42.190] - Andrea Liszkai
Inými slovami, ráno nebolo problémom, ktorý treba prekonať, ale čerstvou príležitosťou niečo dosiahnuť. Ak už viete, aký problém chcete vyriešiť, nájdite prepojenie s vašou značkou či produktom. S vedomím, že mnohí spotrebitelia chcú začať ráno pozitívne a využiť deň, začala spoločnosť belVita smerovať k myšlienke, že ich raňajkové sušienky dodajú ľuďom energiu na sériu víťazstiev počas celého dopoludnia. Myšlienka viedla k vytvoreniu nového druhu rannej kampane pre nový druh rannej značky.  
[00:03:16.450] - Andrea Liszkai
Bod číslo 4: Jasne a stručne si zadefinujte myšlienku, ktorú chcete šíriť. Opýtajte sa sami seba, či by táto myšlienka dávala zmysel, keby ste ju zdieľali na sociálnych sieťach. Či by fungovala napríklad v rádiu, offline a podobne. Ak nie, je možné, že myšlienka nie je odlišná alebo zapamätateľná, a preto je nepravdepodobné, že by mala silu mať vplyv. Hlavnou myšlienkou spoločnosti belVita bolo osláviť skutočné ranné víťazstvá vytvorením nového sviežeho komunikačného prístupu. Tento prístup by mal uložiť posolstvo značky do rána skutočných ľudí. A tak vzniklo #MorningWin. Práve táto myšlienka poslúžila na to, aby sa značka organicky šírila všade.  
[00:04:01.900] - Andrea Liszkai
Každý z nás totiž ráno prekonáva rôzne problémy a chce sa cítiť ako malý hrdina, pretože ranné víťazstvá sú pre nás tie najdôležitejšie. Jednoducho, spoločnosť belVita našla spôsob, ako odkomunikovať svoje sušienky úplne inak. A keďže opakovanie je matka múdrosti, poďme si zopakovať štyri body, ako vytvoriť kreatívnu kampaň.  
[00:04:23.440] - Andrea Liszkai
Jasne si definujte, čo chcete dosiahnuť a kto je vaša cieľová skupina. Zadefinujte si, aký problém svojou kampaňou a svojím produktom chcete vyriešiť. A ak už viete, aký problém chcete vyriešiť, nájdite prepojenie s vašou značkou či produktom, a jasne a stručne si zadefinuje myšlienku, ktorú chcete šíriť. Moje meno je Andrea Liszkai a ja sa už teraz teším na ďalšiu Marketingovú päťminútovku s vami, kde si povieme o technikách na získavanie nápadov. Marketingová päťminútovka, jediná päťminútovka, v ktorej sa vedomosti netestujú, ale získavajú.