Ako nájsť ten správny nápad? Iba tak, že ich vygenerujete niekoľko, pretože ten prvý nápad nikdy nemôže byť dobrý. Vzniká totiž na základe vašich poznatkov a vášho podvedomia, a práve preto nemusí byť napojený na cieľovú skupinu, ktorú potrebujete osloviť. A ako teda vygenerovať desiatky nápadov? V tejto časti podcastu sa dozviete techniky, ktoré vám v tom pomôžu.
Podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk a moderuje ho Andrea Liszkai

[00:00:03.930] - Andrea Liszkai
Marketingová päťminútovka, jediná päťminútovka, v ktorej sa vedomosti netestujú, ale získavajú. Ahojte, opäť po týždni vás vítam pri ďalšej Marketingovej päťminútovke, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Moje meno je Andrea Liszkai a dnes sa spolu pozrieme na tému: techniky na získavanie nápadov. Aby sme vôbec mohli nejaký nápad získať, skúsme si najprv zadefinovať, čo je myšlienka. Myšlienka nie je nič viac, ani menej ako nová kombinácia starých prvkov. A aby sme mohli vytvoriť hodnotnú myšlienku, potrebujeme mať dva typy materiálov - špecifické a všeobecné.  
[00:00:49.210] - Andrea Liszkai
Špecifické sú také, ktoré priamo súvisia s projektom, ako napríklad cieľová skupina, analýza konkurencie, informácie o produkte, informácie o tom, kde sa ten produkt využíva. A všeobecné, to sú vlastne poznatky o živote, o udalostiach v akýchkoľvek oblastiach, ktoré môžu vyvolať inšpiráciu. Tie získavame, ak chodíme do kina, čítame knihy, cvičíme, ideme MHD-čkou. Jednoducho povedané, musíme mať všeobecný prehľad, aby sme mohli vytvoriť takú myšlienku, ktorá ľudí zaujme. A teraz sa už poďme pozrieť na nejaké konkrétne techniky, ak tie myšlienky neprichádzajú. Ak si potrebujete resetnúť rozmýšľanie. Ak potrebujete nahromadiť jednoducho čo najviac nápadov, aby ste potom mohli vybrať ten najlepší.  
[00:01:42.910] - Andrea Liszkai
Prvou technikou sú obrátené predpoklady. Taxislužby musia mať autá. Ak tento predpoklad otočíme, ihneď získame obchodný model veľmi populárnych taxislužieb, ktoré fungujú na tom, že máju nulové zásoby áut a vodiči poskytujú svoje vlastné auta. Keď riešime problémy kritickým myslením, to znamená, automaticky sa pozeráme na predpoklady, ktoré s daným problémom súvisia a vlastne sa tým obmedzujeme. Preto je dôležité nazerať na problém a spochybňovať akékoľvek už existujúce znalosti o téme.  
[00:02:21.900] - Andrea Liszkai
Povedzme si to krok po kroku. Prvý krok. Uveďte všetky svoje predpoklady k téme. Druhý krok, obráťite každý jeden predpoklad. A tretí krok, premýšľajte o spôsoboch, ako urobiť tieto opačné predpoklady možnými. Ďalšia technika sa nazýva generátor nápadov. Ako už samotný názov napovedá, pri tejto technike je dôležité to, aby ste nápady generovali. Nikdy nemôže byť prvý nápad ten najlepší. Je to aj z toho dôvodu, že prvý nápad totiž vznikol na základe vašich poznatkov a vytvoril sa na základe vášho podvedomia. Nemusí byť preto napojený na cieľovú skupinu, ktorú potrebujete osloviť.  
[00:03:05.580] - Andrea Liszkai
Technika číslo tri, osem za osem. Čo to znamená? Na papier si vypíšte osem myšlienok za osem minút. Následne si tú najlepšiu myšlienku vyberte a za ďalších osem minút sa ju pokúste rozvinúť ďalšími ôsmimi myšlienkami. Takto pokračujete dovtedy, kým si nepoviete. Tak toto je môj myšlienkový master piece. A posledná technika, o ktorej si dnes povieme, je reverzný brainstorming. Predpokladám, že všetci viete, čo to brainstorming je. Avšak počuli ste niekedy o tom reverznom? Reverzný brainstorming je taký, že na základe brainstormingu ste vybrainstormovali niekoľko nápadov. A teraz si tie nápady otočte a skúste identifikovať slabé stránky a nájdite vylepšenia.  
[00:03:58.020] - Andrea Liszkai
Takto opäť sa vám rozhýbu mozgové závity. Prídete na nejaké ďalšie alternatívy, o ktorých sa vám ani nezdalo, keď ste spoločne niečo vymýšľali. A práve ten reverzný brainstorming môže slúžiť ako taký check vašich nápadov, aby ste si overili, že to, čo ste vymysleli, je naozaj dobré a nemá to žiadne slabé stránky. Pevne verím, že vám tieto techniky pri hľadaní tých správnych myšlienok pomôžu. Pamätajte na to, že to najdôležitejšie pri tvorbe myšlienok je všeobecný prehľad.  
[00:04:33.030] - Andrea Liszkai
Práve iba vďaka nemu môžete naozaj nájsť tú správnu myšlienku a ten správny nápad, ktorý zaujme vašu cieľovú skupinu. Moje meno je Andrea Liszkai a ja sa už teraz teším na ďalšiu Marketingovú päťminútovka s vami. Marketingová päťminútovka, jediná päťminútovka, v ktorej sa vedomosti netestujú, ale získavajú.