V tejto časti nám hosť, MUDr. Darina Slezáková, PhD. z II. Neurologickej kliniky LFUK a UNB, ktorá vedie Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, povie viac o neurodegeneratívnych ochoreniach, treťom najväčšom zabijákovi po srdcovocievnych ochoreniach a rakovine. 

Povieme si o “veľkej trojke” neurológie – Parkinsonovej, Alzheimerovej chorobe a skleróze multiplex – čo sú to za choroby, ako sa prejavujú, kedy vznikajú a ako ich vieme liečiť.

Takisto si povieme, aký vplyv má výživa, pohyb a iné súčasti životosprávy, ako otužovanie, saunovanie, spánok, alebo manažment stresu na neurodegeneratívne ochorenia a demencie.

 

Centrum pani doktorky je jediné na Slovensku, kde sa vykonáva transplantácia kmeňových buniek pri SM, hoci nám povie, že ani s touto liečbou to nie je také ružové a nie je pre každého.

Pani doktorka vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a pracuje nie len ako klinický neurológ v Univerzitnej Nemocnici v Bratislave, ale aj vedecký pracovník a pedagóg.
Už pri začiatkoch svojej vedeckej kariéry používala životosprávu ako súčasť liečby pacienta so SM (Tajčí, neskôr iné druhy fyzickej aktivity, dýchacie metódy a otužovanie).