V tejto časti si povieme o tom, že stres nemusí byť iba zlý a ide práve o adaptáciu na rôzne stresory, z ktorej môžu naše telá a mozgy čerpať významné benefity pre zdravie a dlhovekosť. Povieme si aj to, ako vlastne na bunkovej úrovni vzniká cukrovka, ale aj pôsobí fyzická aktivita, kalorická reštrikcia, fasting a otužovanie.