História Slovenska ovplyvnila postoj a správanie sa jeho obyvateľov aj v oblasti investovania. Ako pristupujeme k zhodnocovaniu svojich úspor a prečo vnímame výpredaje v obchodoch oproti tým na investičných trhoch úplne rozdielne? Je inflácia príležitosťou alebo ohrozením investície? Zorientujte sa aj na príkladoch z minulosti v dynamickom svete investovania s Katrin Lengyelovou a riaditeľkou správcovskej spoločnosti KBC AM na Slovensku, Danou Škublovou. Spoločne zbilancujú ako sa darilo finančným trhom v predchádzajúcich rokoch a načrtnú aj možný vývoj v najbližšej budúcnosti.