Zmeny, ktoré zásadne a dlhodobo ovplyvňujú náš svet, môžeme označiť ekonomickým pojmom megatrendy. Príkladne ich reprezentujú klimatické zmeny, digitalizácia, nedostatok prírodných zdrojov alebo presun ekonomickej sily. Aký dopad majú na ekonomiku, vývoj investičných možností a v konečnom dôsledku aj na každodenný život jednotlivcov? Či aj v tomto prípade platí, že každá výzva je zároveň aj príležitosťou, zisťovala Katrin Lengyelová v rozhovore so Silviou Čechovičovou, investičnou strategičkou KBC AM.