V druhej časti minisérie venovanej daňovým aspektom zavádzania elektromobilov do firiem sa Patrik Križanský, riaditeľ SEVA, rozpráva s Jurajom Ďuratným, daňovým poradcom a spolupracovníkom SEVA, tentokrát o nabíjaní firemných elektromobilov. Prinášajú témy ako, aké majú firmy možnosti pri uplatňovaní výdavkov či nákladov pri nabíjaní elektromobilov; ako sa na uplatňovanie výdavkov na PHM, vrátane elektrickej energie, pozerá zákon o dani z príjmov; aké pozná slovenská legislatíva spôsoby preukázania výdavkov na elektrickú energiu, ale aj o možnostiach samotného nabíjania elektromobilov, či stále otvorené otázky daňových opatrení Akčného plánu pre rozvoj elektromobility.