V najnovšej epizóde podcastu Na plný prúd sa venujeme horúcej téme protipožiarnej ochrany v súvislosti s rozvojom elektromobility. Boris Bukovský, ktorý moderuje diskusiu odborníkov v rámci novovzniknutej SEVA Task Force Protipožiarna ochrana, prezentuje pohľad na aktuálny stav, výzvy a nevyhnutné zmeny v oblasti požiarnej bezpečnosti, a to nielen v súvislosti s elektromobilitou. Hovorí o zastaraných normách, právnej neistote a potrebe konečne definovať zákonné požiadavky na protipožiarnu ochranu tak, aby boli v súlade s modernými technológiami a stratégiami hasenia.