Biblické štúdium Edukačno-misijného centra (EMC) ECAV
názov: Labyrint sporov a sila lásky
rečník: Mgr. Martin Šefranko
4. február 2024