Blúdivý nerv

Blúdivý nerv

Rozhovor prepájajúci neurovedu a jógu. To, že má jóga a dychové techniky upokojujúci vplyv na nervovú sústavu vieme, no v tomto rozhovore s neurovedcom Patrikom Šimkom ideme viac do hĺbky. Patrik vysvetľuje fungovanie autonómneho nervového systému a jeho dvoch častí, sympatika a parasympatika, ktoré sú obidva rovnako doležité pre život a zdravie: riadia procesy ako tlak krvi, pulz, dýchanie, trávenie, telesnú teplotu, imunitu podľa toho, či akurát cítime ohrozenie či stres, alebo pokoj a pohodu.

Blúdivý nerv (nervus vagus / vágový nerv) je hlavným komponentom parasympatického nervového systému a v tele nenájdeme orgán, ktorý by informačne neprepájal s mozgom. Jeho tonus je ukazovateľom fyzického zdravia, aj mentálnej a emocionálnej odolnosti. V tomto podrobnom rozhovore si povieme, ako sa dá nielen odmerať jeho optimálny tonus, ale aj akými jednoduchými (aj jógovými) technikami sa dá docieliť. Vysvetlíme si, ako je vlastne vedecky dokázané prepojenie tela a mysle a napríklad aj prečo je zívanie či zasnený pohľad z neurologického hľadiska mimoriadne významné. Patrik Šimko pôsobí v neurovedeckom institute CEITEC v Brne zameranom na biomedicinske vedy, ktorého dlhodobým predmetom záujmu je skúmanie neuroplasticity a rôznych spôsobov neinvazívnej stimulácie mozgu a ich vplyv na ľudské prežívanie.