Holotropné dýchanie

Holotropné dýchanie

Holotropné dýchanie je metóda vyvinutá americkým psychiatrom a psychológom českého pôvodu Stanom Grofom, ktorý sa vyše 60 rokov zaoberal terapeutickými účinkami mimoriadnych stavov vedomia. V Prahe v 60-tych rokoch spoluzakladal Výskumný ústav psychiatrický, kde sa venoval klinickému výskumu LSD a jeho využitiu v psychiatrii. Po tom, čo bola táto látka zakázaná, vyvinul techniku holotropného dýchania ako alternatívneho spôsobu navodenia zmenených stavov vedomia v bezpečnom a kontrolovanom prostredí. Martin Ďuriš je jeden z mála slovenských facilitátorov Holotropného dýchania, prešiel si niekoľkoročným tréningom priamo pod vedením Stana Grofa, ale aj ďalšími výcvikmi jógovej a holotropnej terapie pre podporu zdravia a sebarozvoja. V našom rozhovore si do hĺbky rozoberieme túto metódu, jej účinky, priebeh, benefity, rozdiel oproti psychadelikám, vrátane Martinových vlastných zážitkov z holotropných sedení. Martina nájdete na martinduris.sk.