Epizóda je vhodná pre študentov lingvistiky, filológie, tlmočníctva a prekladateľstva, ale dúfam, že zaujme aj nezainteresovaných poslucháčov.  Rozhodla som sa rozdeliť toto rozprávanie o konsonantoch na dve časti, aby to nebolo dlhé a zbytočne mätúce. 

Ďakujem za vypočutie epizódy. Budem rada za každé pripomienky k zlepšeniu. 

Instagram: https://www.instagram.com/linguist_gabi/ 

Blog: https://jazykoveokienko.wordpress.com/ 

Zdroje: 

Lagefoged, P. A Course in Phonetics. 2015 

https://www.internationalphoneticalphabet.org/ipa-sounds/ipa-chart-with-sounds/
https://en.wikipedia.org/wiki/IPA_vowel_chart_with_audio (Môžete sa preklikať k jednotlivým nahrávkam, ktoré som použila v epizóde) https://www.duden.de/rechtschreibung/reklamieren