V tejto epizóde som pre vás pripravila menší prehľad o tom, ako sa politika a jazyk vzájomne ovplyvňujú. Niekedy menej, inokedy viac. Politika je niečo, čo ovplyvňuje život každého jedného človeka na planéte, a preto som sa rozhodla spracovať toto spojenie s jazykom. 

Zdroje: 

John E. Joseph. Language and Politics. 2007. 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=politika&s=exact&c=Rc82&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskfr&d=pskcs&d=psken#

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1999/184/20121001

Instagram: https://www.instagram.com/linguist_gabi/

Blog: https://jazykoveokienko.wordpress.com/

Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu. 

~Gabi