Zavádzanie flexibility v pracovnom čase môže byť náročnejšie ako sa zdá. Naviac, ak sa nejedná len o jednu aktivitu alebo iniciatívu HR, ale pozerá sa na to, ako na zmenu firemnej kultúry. Vtedy to môže byť naozaj prácou na dlhé roky.
 
Predstavte si, že zrušíte schvaľovanie dovoleniek a pracovných ciest v korporáte. Jitka takúto dôveru svojmu tímu dala a hovorí, že bez toho to ani nejde. Ten, kto nechce pracovať, ani nebude. Či je to na home office, alebo v kancelárii za stolom. 
 
Oblasť flexibility sa častokrát prelína aj s rovnosťou v odmeňovaní mužov a žien. Prináša výhody, ale ukazujú sa aj úskalia.  

  • Čo v kontexte s rovnosťou v odmeňovaní mužov a žien prináša flexibilita v pracovnom čase?
  • Ako môžeme pristúpiť z hľadiska benefitov k pozíciám, kde flexibilný pracovný čas nie je možný?
  • Čo budú mať z toho muži, ak bude vo vedení viac žien?