Ako dokázala Ivana Heretik Vačoková, ktorá prevzala vedenie firmy Talent Solutions (predtým ADECCO), ovplyvniť a transformovať organizáciu po nástupe do funkcie CEO?

Ženy často čelia náročnému obdobiu, keď sa snažia nájsť rovnováhu medzi materstvom a pracovným životom. Táto dilema sa stala súčasťou aj jej života. Nakoniec však našla spôsob, ktorý nielen odporúča, ale aj ponúka svojim zamestnancom.

Práve téma flexibility pracovného času a jej vplyvu na rovnosť v odmeňovaní medzi mužmi a ženami bola jednou z tém konferencie Equal Pay Day. Ako ona sama vníma rozdiely v platových podmienkach medzi mužmi a ženami? A čo naopak považuje v oblasti platov za prežitok?

Už 18 rokov pôsobí na strane personálnych agentúr, a tak sa dozviete aj to:

  • Čo sa zmenilo na ich fungovaní?
  • Akým vývojom prešli samotné HR oddelenia?
  • Čo sú najväčšie výzvy, ktorým dnes čelia obe strany?